Hrvstski jezik HRVATSKI


Općenito

O Zagrebu

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske, i najveći grad u Hrvatskoj po broju stanovnika  te predstavlja upravno, gospodarsko, kulturno, prometno i znanstveno središte Hrvatske.
Položajem i kulturom spada u gradove Srednje Europe.
Grad Zagreb je posebna jedinstvena, teritorijalna, upravna i samoupravna jedinica koja ima položaj županije, a prostire se na površini od 641 km².
Nalazi se u kontinentalnoj središnjoj Hrvatskoj, na južnim obroncima Medvednice te na obalama rijeke Save na nadmorskoj visini od 122 metra (Zrinjevac).
Na području Grada Zagreba 17 je gradskih četvrti. Četvrti se neformalno dijele na «kvartove», odnosno manje četvrti određene specifičnom izgradnjom, urbanizmom i stanovništvom koje ih naseljava.
S obzirom na svoju povijest i značaj, Zagreb je bogat spomenicima i arhitekturom. Središtem Zagreba smatraju se povijesne četvrti Gornji grad i Kaptol, te Donji Grad, u kojima je iznimna raznolikost arhitekture od baroka do današnjih dana.
Centar grada je okružen sa sjeverne strane rezidencijalnim četvrtima pod-sljemenske zone koja se proširuje na zapad, a zajedno se smatraju zonama s višom razinom stanovanja.
Izgledom i uređenjem, Zagreb je tipičan srednjoeuropski grad


Klima

Klima u Zagrebu je umjerena kontinentalna.
Ljeta su vruća i suha s prosječnim temperaturama od 20 °C, dok su zime hladne s prosječnim temperaturama od 1 °C.


Prometni položaj

Povoljan zemljopisni smještaj na jugozapadnom kutu Panonske nizine, između alpske, dinarske, jadranske i panonske regije, uzrok je činjenici da se Zagreb nalazi na prometnom čvorištu putova između Srednje i Jugoistočne Europe te Jadranskog mora.
Sve glavne autoceste prolaze kroz Zagreb, a većina ih se upravo na zapadnom rubnom dijelu grada granaju prema raznim dijelovima Hrvatske i Europe.
Mreža  Autocesta :Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik,  , A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, koja spaja sjevernu Europu s Turskom preko Balkana i Grčke.  Autocesta A6 Zagreb - Rijeka, koja spaja glavni grad s najbližom velikom lukom na Jadranu.
Uz te tri glavne grane tu su još i autoceste A4 Zagreb – Goričan, koja se u Mađarskoj nastavlja na autocestu prema Budimpešti, te autocesta A2 Zagreb - Macelj, koja pripada Phyrnskoj autocesti od Nürnberga u Njemačkoj do Beograda u Srbiji (od Zagreba do Lipovca/Bajakovo Phyrnska autocesta nosi ime A3).  Nova autocesta A11 Zagreb – Sisak je u izgradnji.
Zagreb je također veliko željezničko čvorište. Razvijen je i prigradski putnički promet Zagreba.
Zračni promet odvija se preko međunarodne zračne luke „Pleso“ koja se nalazi u naselju Pleso pored Velike Gorice.


Javni gradski prijevoz

Javni gradski prijevoz u Zagrebu čini mreža tramvajskih i autobusnih linija, gradsko-prigradski vlakovi te taksi vozila. Tramvajski promet organiziran je u 15 dnevnih i 4 noćne linije. Autobusni promet trenutno se sastoji od 120 autobusnih linija, od toga 69 gradskih i 51 prigradskih. U Zagrebu danas ima oko 1.150 taksi vozila, a vožnja taksijem dostupna je 24 sata dnevno. Pored toga 2013. pušten je u rad sustav javnih bicikala te je na raspolaganu više od 100 bicikala na ukupno 13 lokacija u gradu.